พัฒนาคุณภาพ Aluminium Frame Formwork จากสีเหลืองมาเป็นสีเนื้ออลูมิเนียม

10 กันยายน 2020