จะทราบได้อย่างไรว่านั่งร้านที่ใช้อยู่ปลอดภัย ?

16 มีนาคม 2021