ผู้ติดตั้งนั่งร้าน (scaffolder) และ ผู้ปฏิบัติงาน (worker)

14 มิถุนายน 2022