วัสดุและอุปกรณ์อื่นที่เป็นโลหะในงานนั่งร้าน ต้องผ่านการตรวจสอบดังนี้

4 พฤศจิกายน 2022