ผลการทดสอบการรับน้ำหนัก Panel นั่งร้านระบบ Ringlock ความสูง 4.8 เมตร

20 ตุลาคม 2021